Fra idé til vellykket drift

Storbyer i Norge og mange andre land har magasiner av renset drikkevann i store vannreservoar i fjell

Hva vi gjør

Storbyer i Norge og mange andre land magasinerer renset drikkevann i store vannreservoar i fjell. Over tid samler det seg sedimenter på bunnen av disse vanntunnelene. Manglende redundans og vanskelig tilkomst gjør det svært krevende å rengjøre vanntunnelene. Bransjen har derfor lett i mange år etter en løsning hvor rengjøringen kan gjennomføres med anlegg i drift uten å sende mannskap inn i tunnelbassengene. 

Anders Berg vant en offentlig utlyst konkurranse i 2015 med sin innovative rengjøringsrobot som kombinerer teknologi fra mange ulike bransjer. Bergs konsept Tunnel Remotely Operated Vehicle (TROV) gikk fra tegnebrettet til utvikling da han etablerte et partnerskap med W. Giertsen AS i 2018. 

Utviklingen av Tunnel-ROV (TROV) har skjedd i et innovativt partnerskap mellom offentlig og privat sektor - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling - et eksempel til etterfølgelse for offentlig anskaffelse og utvikling av ny teknologi i en vann- og avløpsbransje som etterlyser mer innovasjon. 

Kombinasjonen av Bergen Vanns fagmiljø, Bergs fremtidsrettede konsept og W. Giertsen sitt erfarne utviklingsmiljø og investeringsvilje har resultert i en løsning som er effektiv og fleksibel samtidig som den ivaretar alle aspekter av mattrygghet knyttet til drikkevann. Prosjektledelse fra rådgivningsfirmaet Enestor og kontroll- og styringssystem fra Argus Remote Systems var også avgjørende.

Veien videre

W. Giertsen Vannteknologi gjennomførte i tredje kvartal 2020 det første kommersielle prosjektet i drikkevannsmarkedet med rengjøring av 4.000 m² reservoar for Bergen Vann. Vi er i samtaler med flere vannverk for å forstå deres rengjøringsbehov.

Sammen med W. Giertsens erfarne organisasjon vurderes blant annet tilkomst, tunnellengde, bunnforhold og sediment-egenskaper for å utvikle nye, sofistikerte TROVer og andre kundetilpassede løsninger. 

Det er beregnet behov for investeringer i den norske vann- og avløpssektoren på 320 milliarder de neste 20 årene for å sikre god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, samt en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Gjennom satsingen i dette markedet ønsker W. Giertsen AS å skape verdier og arbeidsplasser, samt bidra med innovative løsninger for fremtidige generasjoner innen vann, avløp og etter hvert kraftbransjen.

Ta kontakt for mer informasjon
Copyright © 2021 W. GIERTSEN AS