Din samarbeidspartner for rengjøring av vannfylte magasin i bergrom

W. Giertsen Vannteknologi

W. Giertsen Vannteknologi AS tilbyr skreddersydde løsninger for å fjerne sedimenter fra vannfylte anlegg gjennom vår egenutviklede innovasjon TROV. 

I W. Giertsen Vannteknologi kombinerer vi erfaring og spisskompetanse fra fjernstyrte undervannsoperasjoner offshore med W. Giertsen Tunnel sin lange erfaring fra vann- og frostsikring av tunnel og fjellhaller. 

Vi anvender denne kompetansen til å møte et nytt marked, rengjøring av drikkevannsreservoar og vannfylte bergrom. Det unike ved vår løsning er at rengjøringen kan utføres mens vannbehandlingsanlegget er i drift – uten at vannkvaliteten påvirkes.

Les mer om hva vi gjør
Copyright © 2021 W. GIERTSEN AS